Utskrift

Post og Teletilsynet har fjernet kravet om RAMP test etter installasjon av VHF og Transpondere.
Dokumentasjon fra kvalifisert person om utført installasjon og korrekt programmert ICAO kode i for eksempel transponder, er kun det som kreves heretter. Kvalifisert person kan være eier/bruker. På spørsmål fra XO Avionics har NPT bekreftet at et bilde av enhetens diplay som viser korrekt kode vil bli akseptert. XO Avionics vil selvfølgelig forsatt tilby RAMP test til de som ønsker det og dette vil være aktuelt i situasjoner der utstyr ikke fungerer tilfredstillende. Installsjoner utført av XO Avionics vil alltid RAMP testes for å sikre feilfri og optimal funksjonalitet.
Krav til korrekt installasjon ombord er fortsatt et forhold som reguleres i Norge av Luftfartstilsynet, nedfelt i nasjonalt lovverk og EASA PART-M.

Vi har introdusert PowerFLARM PURE & Core, og headsettmodellen Sierra som er siste nytt fra Lightspeed Headsets.

Etter mange hendvendelser er blant annet håndsett fra ICOM i europaversjonen med 8,33 khz kanalseparasjon nå på plass .
Dittels GCA glassdisplay for seilfly er klar for levering  med raskere grafikkprosessor og i IGC sertifisert utgave fra tidlig 2014. GCA var i bruk hele 2013 ombord i LN-GXO - klikk her for flere detaljer. Piloter som har sett den har kommet med rosende ord, da spesielt om god skjerm, snedig betjening og en særdeles hyggelig pris. Her snakker vi om nærmere halve prisen av sammelignbare enheter.

Husk at alt du finner på www.air-store.eu  kan bestilles hos XO Avionics.