Søk i xoavionics.com

25 Khz kanal-separasjon i Aero VHF båndet blir historie om få år. Selv om vi i Norge ikke har spesiell stor mangel på frekvenser i flybåndet.  Regelverket for dette ble innført i Norge primo 2014. Selv om vi her i Norge i prinsippet ikke har mangel på frekvenser i flybåndet, måtte LT i utgangspunktet følge EASA og Europa i denne saken.

Luftfartsmyndighetene i Norge og Finland  søkte imidlertid Eurokontrol om utsettelse og fikk innvilget dette til 2025.

Vi har en lang felles grense med Sverige og gamle radioer kan støye på nabokanaler etter at den nye kanalseparasjonen ble innført i Sverige og resten av Europa januar 2018. Ny forskrift var ute på høring og den finner du her. Forhandlere kan ikke lenger kan selge VHF utstyr  med 25 khz (kilo hertz) kanalseparasjon. 

EASA og Eurokontrol ga tilsagn om utsettelse. Det betyr at under flyging innenlands i Norge kan du fortsatt benytte VHF apparater med 25kHz kanalseparasjon frem til og med 2025. Det samme gjelder også i Finland. Førøvrig i Europa etter januar 2018, forankret i gjeldende EU/EØS regelverk, skal alle Europeiske luftfartøy som operere i områder med krav til to-veis radiosamband, ha VHF utstyr som støtter 8,33kHZ kanalseparasjon montert ombord. Da men unntak av nød og redningsfrekvensene og et fåtall andre spesialfrekvenser.

 


XO Avionics stoppet allerede i januar 2013 alt nysalg av modeller som ikke støtter 8,33 khz.