Utskrift

25 Khz kanal-separasjon i Aero VHF båndet blir historie om få år. Selv om vi i Norge ikke har mangel på frekvenser i flybåndet, henger Norge og LT tett på EASA, noe vi er mer eller mindre nødt til grunnet EØS avtalen. Den nye forordningen ble tatt inn i norsk rett 28. januar  2014. 

Mer informasjon om 8,33 KHZ (kilo hertz)saken som var ute på høring i 2013 finner du her. Allerede innen 31. desember 2014 skulle 25 prosent av kanalene i VHF båndet være konvertert til 8,33 khz separasjon i henholdt til den nye forskriften fra januar 2014. Den beskriver også at  forhandlere ikke lenger kan selge VHF utstyr  med 25 khz kanalseparasjon. 


Luftfartstilsynet søkte EASA og Eurokontrol om utsettelse ut 2025 og fikk tilsagn for dette senhøstes i 2017. Det betyr at under flyging innenlands i Norge kan du fortsatt benytte VHF apparater med 25kHz kanalseparasjon frem til og med 2025. Det samme gjelder også i Finland. Førøvrig i Europa etter januar 2018, forankret i gjeldende EU/EØS regelverk, skal alle Europeiske luftfartøy som operere i områder med krav til to-veis radiosamband, ha VHF utstyr som støtter 8,33kHZ kanalseparasjon montert ombord. Da men unntak av nød og redningsfrekvensene og et fåtall andre spesialfrekvenser.

 


XO Avionics stoppet allerede i januar 2013 alt nysalg av modeller som ikke støtter 8,33 khz.