Utskrift

25 Khz kanal-separasjon i Aero VHF båndet blir historie om få år. Selv om vi i Norge ikke har mangel på frekvenser i flybåndet, henger Norge og LT seg nå på EASA, noe vi er mer eller mindre nødt til grunnet EØS avtalen. Den nye forordningen ble tatt inn i norsk rett 28. januar  2014. 

Mer informasjon om 8,33 KHZ (kilo hertz)saken som var ute på høring i 2013 finner du her. Allerede innen 31. desember 2014 skulle 25 prosent av kanalene i VHF båndet være konvertert til 8,33 khz separasjon i henholdt til den nye forskriften fra januar 2014. Den beskriver også at  forhandlere ikke lenger kan selge VHF utstyr  med 25 khz kanalseparasjon. Videre blir det kun anledning å bruke gammel teknologi (som betyr de fleste VHF i norsk seil, micro og GA flåte) ut året  2017.
Luftfartstilsynet har søkt EASA og Eurokontrol am utsettelse ut 2025 men dette er så langt ikke akseptert. Etter gjeldende EU/EØS regelverk skal alle Europeiske luftfartøy senest innen januar 2018 ha VHF utstyr som støtter 8,33kHZ kanalseparasjon. Da men unntak av nød og redningsfrekvensene og et fåtall andre spesialfrekvenser.
XO Avionics stoppet allerede i januar 2013 alt nysalg av modeller som ikke støtter 8,33 khz.