Søk i xoavionics.com

Moderne transponderteknologi åpner for ADS-B
Mode S transponderne er digitale og håndterer flere opplysninger enn de gamle. ”S” står for ”selective” og betyr at flygekontrollenhetens datasystemer kan filtrere og behandle trafikk på en helt annen måte enn før. Hvert fly med Mode S ombord har sin egen unike identifier, uttrykt som en 24 bits datastreng, kalt ICAO-code. I tillegg kan flytype legges inn som en et tall, for eksempel 19 som betyr seilfly og flyets registreing ”LN-GNN” eller lignende. Kommersielle selskap benytter selskaps, - og rutekoder som eksempelvis ”SK 1472”. Utover dette har flere Mode S transpondere høydeencoding innebygget og det finnes også en datainngang på disse nye boksene. Her kan eieren velge å legge til data som ønskes kommunisert til omverdenen, inntil 56 bit – benevnt som ”Extended Squitter”. Normalt sendes GPS data. En Mode S transponder sender ut sine data som et blindt ”broadcast” hvert sekund. Med enkel og billig teknologi kan slike data fanges opp på bakken eller av andre fly og vises. Mer om ADS-B finner du her