Søk i xoavionics.com

XO Verksted er et servicefirma for lette fly i klasse ELA 1. 

Kontakt oss :

E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eller på

Telefon: + 47 92288008

Postadressen er Kollenveien 25, 3046 Drammen

 

Ole Baartvedt er innehaver av XO Verksted og dette nettstedet "xoavionics.com"

 

Han er utdannet radiotekniker, og i tillegg mikroflyger, TMG og seilflyger, instruktør, byggeleder glassfiber / seilflytekniker
( med pending Part 66L certifisering etter de nye vedtatte EASA reglene).

Ole har følgende rettigheter som tekniker:

  • Veiing
  • Pitot og statictest
  • Tilsyn og mindre motorreparasjoner på SSG ,SLG og TMG
  • Årskontroll og vedlikehold
  • Byggelederbevis for  større reparasjoner av fiberarmerte skrog
  • Radio og Pulsutstyr
  • Elektriske fremdriftsmotorer på seilfly og ELA 1

Bilde: Ole Baartvedt