Utskrift

XO Verksted er et servicefirma for lette fly i klasse ELA 1. 

Kontakt oss :

E-post: ole "krøllalfa" xoavionics.com

Postadressen er Kollenveien 25, 3046 Drammen

XO Verksedt deler verksted med Andreas som treffes på epost:  vebergvestre"krøllalfa"gmail.com

 

Ole Baartvedt er innehaver av XO Verksted og dette nettstedet "xoavionics.com"

 

Han er utdannet radiotekniker, og i tillegg sportsflyger, TMG og seilflyger, instruktør og flytekniker Part 66 L/B2

 
 

Ole har følgende rettigheter som tekniker:

Bilde: Ole Baartvedt