Søk i xoavionics.com

  • Virksomhetens nye navn er XO Verksted. Det skal med andre ord fokuseres på de jobbene som utføres på fly fremfor salg av utstyr og komponenter.
     
  • XO er fortsatt representant for LX Navigation og Winter Instruments i Norge og har forhandleravtale med Air Avionics. 

 

 

 

25 Khz kanal-separasjon i Aero VHF båndet blir historie om få år. Selv om vi i Norge ikke har mangel på frekvenser i flybåndet, henger Norge og LT tett på EASA, noe vi er mer eller mindre nødt til grunnet EØS avtalen. Den nye forordningen ble tatt inn i norsk rett 28. januar  2014. 

Mer informasjon om 8,33 KHZ (kilo hertz)saken som var ute på høring i 2013 finner du her. Allerede innen 31. desember 2014 skulle 25 prosent av kanalene i VHF båndet være konvertert til 8,33 khz separasjon i henholdt til den nye forskriften fra januar 2014. Den beskriver også at  forhandlere ikke lenger kan selge VHF utstyr  med 25 khz kanalseparasjon. 


Luftfartstilsynet søkte EASA og Eurokontrol om utsettelse ut 2025 og fikk tilsagn for dette senhøstes i 2017. Det betyr at under flyging innenlands i Norge kan du fortsatt benytte VHF apparater med 25kHz kanalseparasjon frem til og med 2025. Det samme gjelder også i Finland. Førøvrig i Europa etter januar 2018, forankret i gjeldende EU/EØS regelverk, skal alle Europeiske luftfartøy som operere i områder med krav til to-veis radiosamband, ha VHF utstyr som støtter 8,33kHZ kanalseparasjon montert ombord. Da men unntak av nød og redningsfrekvensene og et fåtall andre spesialfrekvenser.

 


XO Avionics stoppet allerede i januar 2013 alt nysalg av modeller som ikke støtter 8,33 khz.

 

Moderne transponderteknologi åpner for ADS-B
Mode S transponderne er digitale og håndterer flere opplysninger enn de gamle. ”S” står for ”selective” og betyr at flygekontrollenhetens datasystemer kan filtrere og behandle trafikk på en helt annen måte enn før. Hvert fly med Mode S ombord har sin egen unike identifier, uttrykt som en 24 bits datastreng, kalt ICAO-code. I tillegg kan flytype legges inn som en et tall, for eksempel 19 som betyr seilfly og flyets registreing ”LN-GNN” eller lignende. Kommersielle selskap benytter selskaps, - og rutekoder som eksempelvis ”SK 1472”. Utover dette har flere Mode S transpondere høydeencoding innebygget og det finnes også en datainngang på disse nye boksene. Her kan eieren velge å legge til data som ønskes kommunisert til omverdenen, inntil 56 bit – benevnt som ”Extended Squitter”. Normalt sendes GPS data. En Mode S transponder sender ut sine data som et blindt ”broadcast” hvert sekund. Med enkel og billig teknologi kan slike data fanges opp på bakken eller av andre fly og vises. Mer om ADS-B finner du her