Søk i xoavionics.com

  • XO Verksted har fokus på selve jobben som utføres.
     
  • XO er representant for LX Navigation og Winter Instruments i Norge og har forhandleravtale med Air Avionics / Air-Store

 

 

 

25 Khz kanal-separasjon i Aero VHF båndet blir historie om få år. Selv om vi i Norge ikke har spesiell stor mangel på frekvenser i flybåndet.  Regelverket for dette ble innført i Norge primo 2014. Selv om vi her i Norge i prinsippet ikke har mangel på frekvenser i flybåndet, måtte LT i utgangspunktet følge EASA og Europa i denne saken.

Luftfartsmyndighetene i Norge og Finland  søkte imidlertid Eurokontrol om utsettelse og fikk innvilget dette til 2025.

Vi har en lang felles grense med Sverige og gamle radioer kan støye på nabokanaler etter at den nye kanalseparasjonen ble innført i Sverige og resten av Europa januar 2018. Ny forskrift var ute på høring og den finner du her. Forhandlere kan ikke lenger kan selge VHF utstyr  med 25 khz (kilo hertz) kanalseparasjon. 

EASA og Eurokontrol ga tilsagn om utsettelse. Det betyr at under flyging innenlands i Norge kan du fortsatt benytte VHF apparater med 25kHz kanalseparasjon frem til og med 2025. Det samme gjelder også i Finland. Førøvrig i Europa etter januar 2018, forankret i gjeldende EU/EØS regelverk, skal alle Europeiske luftfartøy som operere i områder med krav til to-veis radiosamband, ha VHF utstyr som støtter 8,33kHZ kanalseparasjon montert ombord. Da men unntak av nød og redningsfrekvensene og et fåtall andre spesialfrekvenser.

 


XO Avionics stoppet allerede i januar 2013 alt nysalg av modeller som ikke støtter 8,33 khz.

 

 

Moderne transponderteknologi åpner for ADS-B
Mode S transponderne er digitale og håndterer flere opplysninger enn de gamle. ”S” står for ”selective” og betyr at flygekontrollenhetens datasystemer kan filtrere og behandle trafikk på en helt annen måte enn før. Hvert fly med Mode S ombord har sin egen unike identifier, uttrykt som en 24 bits datastreng, kalt ICAO-code. I tillegg kan flytype legges inn som en et tall, for eksempel 19 som betyr seilfly og flyets registreing ”LN-GNN” eller lignende. Kommersielle selskap benytter selskaps, - og rutekoder som eksempelvis ”SK 1472”. Utover dette har flere Mode S transpondere høydeencoding innebygget og det finnes også en datainngang på disse nye boksene. Her kan eieren velge å legge til data som ønskes kommunisert til omverdenen, inntil 56 bit – benevnt som ”Extended Squitter”. Normalt sendes GPS data. En Mode S transponder sender ut sine data som et blindt ”broadcast” hvert sekund. Med enkel og billig teknologi kan slike data fanges opp på bakken eller av andre fly og vises. Mer om ADS-B finner du her