Utskrift

Skalafarger for Winter fartsmåler - oppgi:

VS0: Stallhastighet i landingskonfigurasjon (m/ landingsflaps)
VS1: Stallhastighet uten flaps eller med nøytral flapssetting
VX:  Hastighet for beste stig (ofte lik anbefalt landingshastighet)
VFE: Makshastighet for full flapssetting
VA:   Maks hastighet urolig vær
VNE: Maks hastighet - "Redline"