Utskrift

Sakset fra Seilflysport Nr 3 – 2004:

Om strøm og spenning

Av Øivind Thomassen

En av de store fordelene med seilfly er den befriende mangel pa motorlyd. Dessverre må vi samtidig avstå fra den summende og gode lyden fra en dynamo. Hvem har ikke opplevd det forsmedelige å gå tom for strøm under en flytur? Sitter resultatet pa netthinnen? En ting er å miste radioen. Med dagens fly søkklastet med elektroniske dingser, får man fort også andre problemer.

 

 

En av årsakene til strømsvikten er vår behandling av batteriet. Eller skulle vi kanskje si mishandling?

De vanligste batteriene vi bruker i våre fly er gode gamle blybatterier med spenning 12 volt og gjerne med kapasitet på 7 Ampere­timer (Ah). Slike batterier er bygget opp med katode og anode av bly og med syre som elektrolytt. Kort fortalt er virkemåten på disse at vi lader opp batteriet med å "dytte på" en likespenning som skaper en strøm fra den ene blyplaten til den andre gjennom syren. Denne strømmen flytter elektroner fra den ene platen til den motsatte, og sørger for at det oppstår en spenningsforskjell mellom platene.
 

Når spenningsforskjellen har nådd sitt maksimum, er batteriet ferdig oppladet. Så bruker vi batteriet, og elektronene blir trukket tilbake gjennom syren til platene igjen er i tilnærmet likevekt. Batteriet er utladet. Vår bruk av batteriene er såkalt syklisk drift. Det vil si at vi lader opp batteriet med en lader, bruker det i flyet og lader det opp på ny. Bruk av batterier som hele tiden står under lading ved bruk, kalles vedlikeholds­drift. Dette brukes eksempelvis på steder hvor batteriet er en ren reserve ved strøm­brudd.
 

Et blybatteri som blir syklisk opp- og utladet, har en levetid som har direkte med "dybden" på utladingen a gjøre. Databladet

for mine nyinnkjøpte batterier viser at med 100% utlading vil batteriet tåle 250 sykluser. Ved bare 60 % utlading vil dette øke til 550 sykluser.Blybatterier bør altså holdes oppladet så mye som mulig. Nar et blybatteri blir utladet, oppstar det et sulfateringsbelegg på blyplatene.


 

Om ikke dette brytes ned med en skikkelig opplading, vil kapasiteten på batteriet bli dårligere. Det vil kort og godt ta mindre lading.Her må det nevnes at andre typer batterier oppfører seg annerledes. Et nikkel­cadmium-batteri, for eksempel, skal utlades helt mellom hver opplading.
 

Hvordan skal blybatteriet lades?
Et fullt oppladet blybatteri bør en spenning pa 2,28 volt pr. battericelle. Dvs. 13,7 volt på våre 12 volt batterier (6 celler).

Databladet for batteriene forteller oss dette ved å angi ladespenningen ved vedlike­holdslading fra 13,5 tit 13,8 volt.

Som nevnt bruker vi batteriene syklisk, og da må vi forhåndslade batteriet før vi setter det til vedlikeholdslading. Ved syklisk lading (opplading) skal spenningen på et blybatteri være 2,4 til 2,5 volt pr. celle. Dvs. 14,4 til 15 volt. Dette fremgår også av ovennevnte datablad. Forhåndsladingen er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig strøm mellom platene.

Laderen som brukes må være tilpasset batteriets kapasitet, slik at strømmen under lading ikke blir for stor. Databladet for

batteriet gir også verdier for max ladestrøm. I mitt tilfelle angis max ladestrøm til 2,16 Ampere.

Og her kommer jeg endelig til min antydning om mishandling av batteriene. De vanligste laderne vi bruker gir en stabil spenning på 13,7 volt. Dette er perfekt til å vedlikeholde et topp ladet batteri, men alt for dårlig til å "sparke opp" et utladet batteri.

Er det egentlig noe merkelig at våre batterier blir dårligere og dårligere på kort tid? Tilsynelatende starter vi flyturene med toppladet batteri med full spenning. Men brukstiden, den tiden som batteriet klarer å drive utstyret ditt, blir kortere og kortere. Mitt budskap er:

Kjøp en skikkelig elektronisk styrt lader som gir batteriet den "behandlingen” det trenger.

Du vil oppleve at batteriets kapasitet blir mye bedre, og levetiden på batteriet blir selvfølgelig lengre.

Selv har jeg startet på ny frisk, med to nye batterier på 12 Volt og 7,2 Ah, og med to nye ladere som er tilpasset disse batteriene. Kjøpt på rett sted er ikke dette noen stor investering. Jeg betalte totalt ca. 900,- for alt sammen. Siden ingen av leverandørene sponser seilflynorge (foreløpig) vil jeg ikke nevne navn. Men send meg en e-post sa skal du fa svar: oivind.thomassen"at"getmail.no.

Fly langt og trygt i sommer, med plenty strøm i batteriene dine!