Søk i xoavionics.com

Her finner du svar på noen relevante spørsmål fra våre kunder:


Q: Vil det komme krav til 8,33 kHz kanalseparasjon i Norge?

A: Oh yes- Regelverket for dette ble innført i Norge primo 2014. Selv om vi her i Norge i prinsippet ikke har mangel på frekvenser i flybåndet, måtte LT følge EASA og Europa i denne saken. Luftfartsmyndighetene i Norge og Finland  søkte imidlertid Eurokontrol om utsettelse og fikk innvilget dette til 2025.
Vi har en lang felles grense med Sverige og gamle radioer kan støye på nabokanaler etter at den nye kanalseparasjonen ble innført i Sverige og resten av Europa januar 2018. Ny forskrift var ute på høring og den finner du her. Forhandlere kan ikke lenger kan selge VHF utstyr  med 25 khz (kilo hertz) kanalseparasjon. 


Q: Leverer XO WinPilot programvare for nettbrett eller mobil?

A: Nei, XO Avionics leverer ikke slik programvare. 


Q: Radioen er ikke optimal- antenneproblem?
Jeg har et inntrykk av at min radio ikke er helt optimal. Jeg skal ikke langt unna radiotårn eller andre fly før mottaket er "støyete". Andre har også problemer med å lese meg. Radioen er testet på verksted og funnet i orden. Antenna er neste punkt jeg bør sjekke antar jeg. Tips?

A: Antennekretsen er ofte årsaken til omfattende radioproblemer og ikke uten grunn. alle komponentene i antennekretsen er vitale for at radioen skal kunne yte sitt beste. Først bør du få målt den på flere frekvenser, eventuelt få utført en RAMP-test som sjekker både din radio, til dels strømforsyning og flyets antennekrets under ett. Les forøvrig dokumentet "VHF radioantenner i fly" som du finner under support - Forslag og løsninger her.


Q: Hvilken mikrofontype kan jeg bruke?
Det finnes tydeligtvis flere typer mikrofoner -hva kan jeg bruke? Jeg har en liggende som jeg måler til ca 200 ohm motstand. Jeg har en Xcom radio.

A: Dette en gjenganger og et svært relevant spørsmål. Eldre radioer ble konstruert for karbonmikrofoner. Disse måtte ha en forspenning for å fungere, typisk 6 til 10 volt eller mer. Så kom en periode med dynamiske mikrofoner, som benyttes fortsatt. Disse er utstyrt med en permanentmagnet og spoler som generer et millivoltsignal selv.( nesten som en omvendt høyttaler). Noen radioer, eldre Dittel for eksempel, er utstyrt med en bryter eller vender mellom karbon/forspent og dynamisk inngang, eller har to separate innganger. Moderne radioer benytter som regel kondensatormikrofoner som også kalles "Electret". Disse skal ha forspenning eller "phantom"-spenning som det også kalles. Dette gjelder blant annet XCOM. Når du måler en frakoplet mikrofon til 200 ohm er det rimelig sikkert en dynamisk mikrofon du har og den fungerer ikke med alle VHF modeller, for eks. Xcom. En kondensatormikrofon har en "likespennings" motstand(ergo du måler motstanden med et mulitmeter) på 1000 ohm eller mer. Vær OBS på at du i noen tilfelle ikke har målbar motstand, (dette dersom mikrofontypen har innebygget batteri). Måler du ca 600 ohm +/- kan du ha en gammel karbonmikrofon.


Q: Hvor kraftige kabler skal benyttes mellom batterier og instrumentpanel?

A: Jeg pleier å si at den aldri kan bli for stor...
Typisk snittforbruk i en moderne seilflycockpit ligger på en snau ampere eller mer. Når Radioen sender snakker vi om godt over 3 Ampere. Vi må gå ut fra høyeste forbruk og tenke motstand. Se for deg at du skal flytte på vann fra en tank til en annen. Hvor tjukk slange ville du bruke? Er den for tynn blir energien som når "forbrukeren" redusert. Resultatet er ofte at utstyr som loggere og Flightcomputer stopper opp under radioensending når batterispenningen er avtagende. Jeg anbefaler minimum 4 mm2 tverrsnitt(kvadratmillimeter ) eller helst 6 mm2 for tilførsel fra battri til instrumentpanel. Velg samtidig en kabel med god mekanisk styrke på isolasjonen slik at den tåler å bli klemt og "gnukket" litt på.


Q: Hvor bør sikringene plasseres i seilfly og hva med størrelsen?

A: Første regel og et "Must" er en hovedsikring som skal og må plasseres ved batteriet. Dersom du ikke har sikring i batterienden, kan en kortslutning et stykke ut på tilførsel-ledningen føre til at kabelen blir rødglødende og skjærer opp flyets struktur som kniv i smør! Det er ekstremt mye guffe i et blybatteri. Seilfly uten motor benytter 5 Ampere hovedsikring. Fly med motor trenger mer. Utfelling av turbo trekker normalt ca 8 Ampere så her bør sikringen være på 10 Ampere. Deretter kan du "spre" tilførslelen ut i mindre kurser med panelsikringer til hver "forbruker". Typiske størrelser er Radio: 3 A , Logger 0,5A, El-vario 2A. Sjekk manualen til aktuelt apparat. Normalt angir de anbefalt sikringsstørrelse.


Q: Bør blybatterier lades helt ut innimellom?

A: Nei, for all del. Blybatterier har det best når de er ladet opp. Dyputlading av blybaserte batterier korter ned levetiden og kapasiteten, - og kan i værste fall ødelegge batteriet. Når du har brukt et batteri slik og spenningen er lav så sett det på lading snarest mulig. La batteriene stå tilkoplet en god lader med vedlikeholdsfunksjon når de lagres. Det beste er å ha såpass overskuddskapasitet ombord at du sjelden eller aldri kommer under ca 11 volt spenning. Dersom et batteri "tømmes" ned mot 8 volt eller lavere, er det ikke alle ladere som klarer og "sparke" igang ladeprosessen. Friwo laderene er spesielt gode her.


Q: Hva er ideell headsettimpedans.
Jeg har kjøpt en hjelm med innebygget headsett der målt motstand er 150 ohm. Kan den brukes?

A: Bransjestandard er mellom 300 og 600 ohm impedans.
Målt motstand med et multimeter avviker noe fra impedansen som blant annet er avhenging av frekvensen, men ikke mye.

Et headsett helt ned til 100 Ohm vil mest sannsynlig fungere med de fleste VHF radioer. Impedans under 100 ohm kan resultere i forskjellige ting. En XCOM 760 kan for eksempel resette seg uten forvarsel når den "oppdager" feil på en utgang eller inngang. Husk at dette gjelder headsetttilkoplingen. For radioens høyttalerutgang er det som regel 4 eller 8 ohm som gjelder( for radioer som har slik utgang).


Q: Hvor lang kan en antennekabel til transponderen være?

A: Det kommer an på type kabel. Total demping skal være under 1,5 db. Vi regner ca 0,15 db per kontakt. Med en kabel som demper 40 db per 100 meter ved 1090 Mhz må kabelen da være under tre meter. 0,15 + 0,15 + (0,4 * 3) = 1,5 db